ruský

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z RUSKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1: