anglický

Vyučujeme z učebníc Real Life - Elementary- Student´s Book  a Real Life - Pre-Intermediate, ktoré študenti našej školy počas celého štúdia dostávajú zadarmo. Tieto učebnice sú určené na výučbu angličtiny na stredných školách a prípravu na maturitu
obrázky prevzaté z https://www.martinus.sk, 01.05.2015
 
CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z ANGLICKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1:
 
CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z ANGLICKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B2:
cp_anglicky_jazyk_b2_2013_2014.pdf (516638)
 
Finálna podoba pracovných listov z projektu Žiaci žiakom: