Digiškola

29.06.2015 20:06

Naša škola sa zapojila do projektu  „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. V rámci projektu získala kompletné vybavenie tabletovej učebne. 

Škola sa zaviazala vypracovať:

a) Video a metodický materiál na tému "Máme radi Slovensko". Náš tím vypracoval video s názvom "Snina a okolie" a multimediálnu prezentáciu na danú tému spolu s metodickým listom.

Triedy zapojené do projektu:

III.L/ LY, žiaci prvého ročníka

Strih a technická podpora:

Matúš Remiáš, II.E

Odborná a metodická pomoc:

- Mgr. Miroslava Mišková

b) Video  a metodický materiál na tému "Učím sa, učím ťa“. V rámci tejto témy sme vypracovali video s názvom „Ako sa to vyrába“, ktorého súčasťou je aj metodický list.

Žiaci zapojení do projektu:

Tímea Andrejčíková, Mária Kapraľová, Kamil Sabo, Dávid Bajus, Tadeáš Chrapovič

Strih a technická podpora:

Matúš Remiáš, II.E

 

Odborná a metodická pomoc:

- PhDr. Jarmila Kuriljuková

Toto je výsledok nášho úsilia. Vytvorené materiály si môžete prezrieť.


Multimediálna prezentácia: https://tuul.sk/?post_type=material&p=93783

VIDEO – Snina a okolie

https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/O2S0TALosTaUEOl

VIDEO - „Ako sa to vyrába“  
https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/11zipcwtrnZrKtI

Späť